Belkyra

En injektionsbehandling mot dubbelhaka

Från 9000 kr

Belkyra är ett läkemedel för behandling av oönskat fett under hakan och förbättra hakprofilen

Belkyra innehåller deoxicholsyra som tillverkas naturligt i kroppen för att underlätta nedbrytningen av fett. Deoxicholsyran i Belkyra är av icke-human och icke-animalisk form som inte härstammar från människa eller djur.

Små mängder av läkemedlet injiceras på flera olika punkter i det område som ska behandlas.

Det krävs ofta flera behandlingar för ett optimalt resultat.

Tidsintervallet mellan varje behandling ska vara minst 6 veckor.

Behandlingen tar ca 30 minuter.

Direkt efter behandlingen kan du uppleva smärta, blåmärken eller minskad känslighet under hakan. Biverkningarna är i allmänhet tillfälliga och är oftast mest uttalade efter det första behandlingstillfället.

Kvinna som undersöks inför belkyra behandling